อีดิลอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ1

อีเมล พิมพ์

อีดิลอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ บัญญัติที่นำไปสู่ความเป็นเอกภาพของประชาชาติ

ผู้แต่ง : อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา

ผู้แปล : อุษมาน อิดรีส

ผู้ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

เผยแพร่โดย : อิกเราะอ์ออนไลน์

คำอธิบายโดยย่อ: อธิบายถึงบทบัญญัติการกำหนดวันอีดุลอัฎหาตามวันที่บรรดาหุจญาจญ์ทำการวุกูฟหรือพำนักที่อะเราะฟะฮฺ ซึ่งเป็นการกำหนดที่นำไปสู่ความเป็นเอกภาพของประชาชาติอิสลามทั่วโลก ในการอธิบาย ผู้เขียนได้ใช้การอ้างอิงหลักฐานจากซุนนะฮฺ และความเห็นของอุละมาอ์ไว้อย่างครบถ้วน ข้อสรุปที่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือว่าถูกต้องอย่างสูง อินชาอัลลอฮฺ

อีดิลอัฎฮาตามวันอะเราะฟะฮฺ